Browsing Category

general

சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 92.14% மாணவ-மாணவியர்களுக்கு பணி நியமன ஆலண…

சத்தியபாமா சிறந்த வேலை வாய்ப்பு 2022 முகாமில் தேர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா…